Volg onze webinars

Regelmatig bieden we de kans aan om een webinar te volgen. De onderwerpen van de webinars die we geven zijn uiteenlopend. Denk bijvoorbeeld aan een webinar over je immuunsysteem, het coronavirus of je darmflora. Lees meer over de toekomstige webinars of kijk de vorige webinars terug.

Meer weten?

Waarom de Academie voor Mesologie?

Omdat wij een gedegen beroepsopleiding in de natuurgeneeskunde zijn, met ruim 25 jaar ervaring. Omdat Mesologie een waardevolle aanvulling in de gezondheidszorg is. Ruim 90% van de patiënten is tevreden met de resulaten van de Mesologische therapie.

En omdat je:

  • geïnteresseerd bent in complementaire geneeswijzen;
  • verder wilt studeren en je jezelf persoonlijk verder wilt ontwikkelen;
  • bij verschillende therapieën telkens weer op grenzen stoot;
  • kennis wilt integreren en met elkaar verbinden;
  • zoekt naar de juiste beroepsopleiding in de complementaire zorg;

facebook instagram

Opbouw van de opleiding

De opleiding is opgebouwd uit drie fasen:

Fase 1: Propedeuse, onze uitgebreide medische basiskennis (MBK+)

Fase 2: Meso-Voedings-Coach, spijsvertering, Westerse en Oosterse voedingsleer om patiënten gericht te kunnen adviseren en begeleiden bij aanpassingen in hun voedingspatroon.

Fase 3: Mesologie, verdieping en praktische uitbreiding volgens de pijlers van de Mesologie:

Samenvattend heb je na 1 jaar de MBK op zak (verplicht voor verzekeringen), na 2 jaar kun je aan het werk als Meso-Voedings-Coach en na 4 jaar ben je klaar om na de examens de volledige praktijk Mesologie te kunnen voeren.

Open dagen Academie

Regelmatig organiseert de academie voorlichtings- dagen, waar korte demonstratielessen worden gegeven. Hierdoor krijgt u een indruk van het niveau van de lessen. Tevens wordt de inhoud van het beroep Mesoloog uiteengezet en kunt u vragen stellen aan docenten of studenten. De open dag begint met een uiteenzetting over het vak. Vervolgens worden in verschillende behandelkamers demonstraties gegeven.

Daarna volgt de uitleg over de opleiding. Er is te allen tijde ruimte en gelegenheid voor het stellen van vragen. Docenten, studenten en directie zijn aanwezig om uw (persoonlijke) vragen te beantwoorden.

Eerstvolgende open dag:

  • 25 mei 2024
  • Van 14.00-17.00 uur
  • Locatie: Contactweg 145, 1014 BJ Amsterdam

Kennismaking met Mesologie

Mesologie bij Lifestyle Experience


Geschiedenis Academie voor Mesologie

De Academie voor Mesologie is in zijn huidige vorm gestart in september 1991, als vierjarige beroepsopleiding met een voorbereidende propedeuse. Bij de oprichting werd de naam Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen geïntroduceerd, waarna de naam al snel veranderde in Integrale Geneeskunde.

In 1984 startte Hr. G.S. Blokker met een cursus progressieve geneeskunde. Deze cursus duurde anderhalf jaar met lessen op de zaterdag om de veertien dagen. In de totale 30 lesdagen van de opleiding werd de electro-acupunctuur volgens Voll gedoceerd, gekoppeld aan de beginselen van acupunctuur, homeopathie en vitaminen/ mineralen.

In 1996 is besloten de naam te veranderen in Mesologie. Deze term werd gedeponeerd en beschermd, vandaar de ® achter de naam. Mesologie® is een beschermd beroep, waartoe zij haar naam en reglementen heeft gedeponeerd. Dit is een uitvloeisel van de wet BIG, die de titel en tuchtspraak voor art 3 en art 34 beroepen reguleert. Lees verder…

Het concept Mesologie

Mesologie is een vorm van natuurgeneeskunde,
waarin medisch wetenschappelijke kennis wordt geïntegreerd met kennis uit complementaire geneeswijzen.

Alle vormen van geneeskunde hebben een eigen concept, gebaseerd op principes en paradigmata, waarbinnen men zijn diagnostiek en therapie beoefent. Mesologie vormt de brug tussen oost en west, tussen empirie en wetenschap.

Mesologie maakt voor iedereen een geheel eigen plaatje over het functioneren. Iedere patiënt wordt totaal onderzocht en de vitale functies worden in kaart gebracht. Lees verder…

Mesologische principes

Mesologie is een concept van natuurgeneeskunde, een filosofie en een manier van leven. Mesologie brengt oost en west, empirie en wetenschap samen. ‘Hij die geneest heeft gelijk’ zei Hippocrates.

Westerse geneeskunde heeft zijn sporen verdiend, vooral wat betreft acute en levensbedreigende aandoeningen. Andere vormen van geneeskunde, zoals chinese geneeskunde, ayurveda en homeopathie hebben hun bestaansrecht eveneens bewezen, vooral wat betreft chronische aandoeningen en de zogenaamde onbegrepen klachten. Mesologie brengt beide werelden samen: aloude wijsheden vertaald naar moderne wetenschap. Lees verder…

Beroepsperspectief

De mesoloog kan op het gebied van diagnostiek en therapie volledig zelfstandig handelen. Wanneer de opleiding is voltooid kan men zich vrij vestigen met een particuliere praktijk in de natuurgeneeskunde.

Mesologie geniet een grote maatschappelijke erkenning. Zij vormt een solide basis waar een groeiende vraag naar is. Sinds 1990 volgen studenten de opleiding tot mesoloog. Afgestudeerden realiseerden in één jaar een volledig zelfstandige praktijk.

Door haar unieke wijze van diagnosticeren doen vele patiënten een beroep op de mesoloog. Lees verder…