Mesologie is een vorm van natuurgeneeskunde, waarin medisch wetenschappelijke kennis wordt geïntegreerd met kennis uit complementaire geneeswijzen. Alle vormen van geneeskunde zijn concepten, gebaseerd op principes en paradigmata, waarbinnen men zijn diagnostiek en therapie beoefent. Mesologie vormt de brug tussen Oost en West, tussen empirie en wetenschap.

Mesologie maakt voor iedereen een individueel plaatje over het functioneren. Iedere patiënt wordt totaal onderzocht en de vitale functies worden in kaart gebracht. Zo ontstaat een ‘kaart’ met daarop de goede functies en de dysfuncties. Vanuit de dysfuncties wordt gekeken naar hun bijdrage bij het ontstaan van de klachten. Hierbij worden zowel alle klachten bij elkaar gebracht, als de (ziekte) geschiedenis, als typologie, gewoonten, etc.

Het gaat de Mesologie altijd om de individuele balans. Ieder mens is anders, ieder mens is uniek. De kunst is de balans te vinden en in je persoonlijke evenwicht te functioneren. Dat is de kracht die vrijwel iedere ziekte overwint, de kracht vanuit jezelf. Voeding, beweging, ontspanning spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol, maar ook hier gaat het om de individuele benadering.

Afhankelijk van je type, je bouw, je werk, je hobby’s, je geschiedenis dient de voeding op je afgestemd te zijn. Niet iedereen kan alles verteren, het maagdarmkanaal is uniek, net als het DNA of de darmflora. Mesologie helpt je op weg de voor jou persoonlijk juiste voeding te vinden.
Net zo is het met beweging en ontspanning. Niet iedereen vindt joggen leuk, sommigen kunnen het zelfs niet. Elk mens vindt zijn ontspanning in datgene wat bij zijn eigen balans past. Dat vraagt een zoektocht naar jezelf. Mesologie brengt het functioneren in kaart, waardoor je eigen evenwicht duidelijker wordt.

Je eigen balans overwint de ziekte. De natuurlijke geneeskracht (Hippocrates: ‘vis mediatrix naturae’) kan de mens genezen van zijn aandoening of klachten. Deze kracht kan alleen functioneren als de mens in zijn eigen evenwicht functioneert; uniek, individueel en in totaliteit.

Hierbij worden alle onderdelen van het menselijk functioneren met elkaar geïntegreerd. De mens is meer dan een optelsom van lichaam en psyche. De onderstaande vitruviusman (Leonardo da Vinci) weerspiegelt de verschillende functies van de mens als schaduwen, afhankelijk van de kleur bril waarmee we kijken, zien we vaak slechts een deel. De kunst van Mesologie is het kijken naar de gehele mens, met al zijn functies, zijn symptomen en zijn klachten.

De Vitriviusman

De schaduwen weerspiegelen de verschillende aspecten van het mens-zijn.

  • Fysisch
  • Emotioneel
  • Mentaal
  • Energetisch
  • Existentieel

Zowel oorzaken als uitingen van klachten zijn uiteraard terug te vinden in verschillende aspecten van ons bestaan. Ons huidig analytisch model van geneeskunde heeft de neiging alles in een apart vakje te stoppen en soms is dat verstandig. Vaak echter leidt juist de combinatie van factoren tot inzicht, begrip en oplossing van het probleem, dat is wetenschap. Mesologie kijkt ánders, kijkt met meerdere brillen en slaat bruggen.