Tijdens je opleiding Mesologie loop je stage in het tweede en derde studiejaar. In het laatste jaar van de opleiding word je verder praktisch geschoold door het lopen van cotherapie in onze Kliniek. Op deze pagina lees je meer over de stage en cotherapie.

 

Stage

Tijdens de opleiding loop je stage in één van de mesologiepraktijken in ons land. Deze stage bestaat uit acht dagen per studiejaar en is bedoeld om kennis te maken met het beroep van mesoloog. In de stage staan de competenties en je persoonlijke ontwikkeling centraal en pas je de geleerde praktische vaardigheden steeds meer in de praktijk toe.

 

Cotherapie in de Kliniek

In het laatste jaar van de opleiding loop je cotherapie. Een ervaren docent-mesoloog begeleid je intensief (in deeltijd) in de volgende onderdelen:

  • Het onderzoeken van patiënten
  • Het opstellen van een behandelplan
  • Evaluatie en beoordeling
  • Integratie van kennis en vaardigheden
  • Correspondentie met artsen en andere zorgverleners

De cotherapie bied je een unieke kans om het beroep van mesoloog in de praktijk te leren. Bij iedere te behandelen patiënt is persoonlijke begeleiding voor je aanwezig, zowel in het onderzoek als in de behandeling. In combinatie met de benodigde verslagen en een aparte casestudie kan de cotherapie het eindwerk (de thesis) van de studie vormen.

De cotherapie vindt plaats in het Integraal Medisch Centrum in Amsterdam. Dit is op dezelfde locatie gevestigd als de opleiding.

 

Ervaringen van studenten

De oud-studenten die in de afgelopen jaren cotherapie liepen, benadrukken zelf ook de noodzaak van deze praktijkgerichte begeleiding. Bekijk hieronder in de video de ervaring van studente Annemiek.