Concept Mesologie

Iedere vorm van geneeskunde gaat uit van een concept, een grondidee. De basale ideeën worden meestal verklaard aan de hand van haar principes binnen haar paradigma (denkraam). Zo kent de TCM de principes van Tao en Qi, onderverdeeld in Yin en Yang, de homeopathie gaat uit van haar principe ‘similia similibus curentur’ en de reguliere geneeskunde hanteert de principes van de cellulaire pathologie volgens Virchow.

Ook de Mesologie heeft een grondgedachte: ieder mens is een biologische eenheid, die in een unieke relatie met zijn omgeving in evenwicht functioneert. Deze ogenschijnlijk simpele zin herbergt vele facetten van de mesologische principes. Deze mesologische principes zijn praktisch en didactisch verdeeld over de deelgebieden basisuitgangspunten, daaruit volgen haar onderzoeksmethoden, die men dient te integreren om te komen tot een therapie op maat.

  1. Basis principes: wat is de basis van een gezond bestaan?
  2. Onderzoek principes: hoe kan ik vinden wat er ‘fout’ gaat bij het individu?
  3. Integratie principes: de gehele mens betrekken met de functie van de dysfunctie

Therapie principes: wat is genezing? Welke mogelijkheden heb ik?

Aspecten van het bestaan:

Fysisch aspect: de (patho) fysiologische dysfunctie, herleidt naar de wetenschappelijke kennis. Leidraad vormen echter de uitkomsten van onderzoek, niet de ‘waarheid’ van de wetenschap. Immers de menselijke individuele eenheid vormt het basisprincipe, dat wil zeggen dat de individuele uitkomsten van het onderzoek, met name de inhibitie, een sterkere indicatie vormen dan de universele wetenschappelijke waarden. ‘Veritas temporis filia’ zei Francesco Marcolini ooit in navolging van Socrates, de waarheid is een dochter van de tijd.

Emotioneel aspect: onder andere orgaanpsyche, karakterstructuren, gedrag, etc. Welke emoties vormen een circulus vituosis. Waar bevinden zich de persoonlijke ontwikkelingen, de talenten, de valkuilen, de blinde vlekken, etc.

Mentaal aspect: persoonlijkheidstypen, met hun eigen evenwicht. Waar bevinden zich de talenten, de (levens) kracht. De persoonlijkheden ‚kunnen‘ het gedrag bij de opvoeding ‚dwingen‘ in een bepaalde richting te gaan. Daarmee ontstaan de sterkten en zwakten. Afhankelijk van die kracht en het evenwicht van het individu, wordt hij met deze ‚opgaven‘ in het gedrag sterker. In de basis liggen dus al de neigingen, talenten en ‚conflicten‘.

Energetisch aspect: energetica, periodiek systeem der elementen, quarks, etc. In de elementen van de natuur schuilt een enorme kracht. De mens bestaat feitelijk slechts uit 10 basiselementen, zoals zuurstof, koolstof, waterstof, calcium, natrium etc. De vraag welke basis elementen voor herstel van het evenwicht vormen, vormt de basis van de therapie.

Existentieel aspect: de potentie, het wezen, maar ook geneeskundige filosofie.

Omgangskunde, psychologie

Binnen de Mesologie ligt de nadruk in psychologie op: de therapeut-patiënt-relatie: hoe ga ik om met de individuele patiënt. Hoe weet ik hoe ik zelf interpreteer, welke hypotheses in hanteer? Oftewel met welke bril kijk ik en met welke bril kijkt de patiënt?

De betekenis van de klacht voor de patiënt, ook geïnterpreteerd op emotioneel en mentaal aspect.

Terug naar inhoud van de opleiding.