De Academie voor Mesologie is opgericht met als doel:

  • Een hoogwaardige opleiding te vormen in de complementaire geneeskunde (natuurgeneeskunde);
  • Complementaire geneeskunde (natuurgeneeskunde) bereikbaar te maken voor iedereen;
  • Samenwerking met de reguliere geneeskunde te bevorderen.

Mesologie

De naam Mesologie is gekozen vanuit verschillende overwegingen:

Alle vormen van geneeskunde die in het concept Mesologie geïntegreerd zijn, werken via het mesoderm (basisbioregulatiesysteem). Het mesoderm is het embryonale kiemblad, dat staat voor intercellulaire communicatie, transformatie en zelfregulatie.
Mesologie (Grieks: mesos) betekent ook midden. De plaats in de gezondheidszorg waar wij als beroepsgroep voor staan is midden tussen regulier en alternatief
Mesolen betekent vanuit het midden, Mesoporos betekent waar men het midden doorgaat, Mesties betekent middelaar, vredestichter.

Doel van de Academie

  • Het bieden van een voorbereiding op de uitoefening van het beroep van mesoloog. Deze voorbereiding is gericht op kennis van diagnostiek vanuit een zo breed mogelijke individuele benadering van de patiënt;
  • kennis van de integrale therapie die zich richt op de vitale zelfgenezende kracht van het organisme;
  • kennis van het integraal organisme van de mens (lichamelijk, emotioneel, mentaal, energetisch en existentieel); kennis van de gedragsregels en de grenzen van het beroep mesoloog.