Basisopleiding Amsterdam Mesologie (deeltijd opleiding natuurgeneeskunde):

 • Propedeuse (Medische Basisopleiding Amsterdam) zie verder: www.medische-basis.nl
 • gelijkwaardige vooropleiding HBO gezondheidszorg

Duur van de opleiding

Deeltijd Amsterdam:
Propedeuse: 1 jaar, 10 seminaries van 3 dagen (vrijdag t/m zondag) en 7 extra zaterdagen. zie http://www.medische-basis.nl
Meso-Voedings-Coach: propedeuse + 1 jaar (telkens 7 seminaries van 4 dagen; donderdag t/m zondag.
Mesoloog: meso-Voedings-Coach + 2 jaar (7 seminaries van 4 dagen). Het laatste jaar is vooral gewijd aan de Kliniek (co-therapie), het zelfstandig behandelen van patiënten onder begeleiding van vakdocenten, in ons eigen klinikum van de opleiding.
Diplomering volgt na het met goed gevolg afleggen van het eindexamen.

De examens Mesologie bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Propedeuse-examen, na 1e jaar propedeuse + voorgaande tentamens
 • Meso-Voedings-Coach-examen, na 2e jaar + voorgaande tentamens
 • Eindexamen Mesologie
  • Schoolexamen (examen totale opleiding) en de voorgaande tentamens;
  • Casuïstiekexamen: onderzoek, behandeling en verdediging van een casus;
  • Klinische Fase (Co-therapie): behandelen van patiënten in een klinische stage;
  • Diploma-Fase: Thesis / Casestudie / Afstudeeropdracht en verdediging.

Erkenning

Mesologie staat op een hoog niveau binnen het beroepsonderwijs natuurgeneeskunde in Nederland. Haar studiepunten (ECTS) staan op het niveau van Hoger Beroepsonderwijs. De erkenning van het beroep valt niet onder de wet-BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en dus bestaat er geen overheids- of universitaire erkenning. De organisaties binnen het beroepsveld Mesologie dienen zelf zorg te dragen voor erkenning en registratie. Hiervoor zijn verschillende reglementen van kracht, zoals beroepsprofiel, beroepscode, praktijkeisen, klacht- en tuchtreglement, etc.

Kwaliteit

Voor de kwaliteit van het onderwijs is het beroepscompetentieprofiel geschreven. De minimumeis voor Mesologie is volgens dit beroepscompetentieprofiel 140 ECTS voor parttime onderwijs. Na het met succes afleggen van de onderdelen van het examen (t/m co-therapie) kunt u zich voorlopig laten registreren. Deze voorlopige registratie is twee jaar geldig. Binnen deze termijn dient het onderdeel diplomering (thesis) afgerond te worden. Registratie is gekoppeld aan de vergoeding van de consulten Mesologie, mits de patiënt hiertoe een dekkend aanvullend verzekeringspakket heeft afgesloten. De verzekeringsmaatschappijen hanteren de registratie van het Register Mesologie. Het register stelt kwaliteitseisen aan de diplomering, praktijkvoering, bij- en nascholing, etc.

Een beknopt overzicht is te vinden bij www.uitgelootbijgeneeskunde.nl