Financiën

Het collegegeld vanaf het tweede jaar mesologie (academiejaar 2021/2022) bedraagt     € 3.550,00.

Wanneer u nog geen medische vooropleiding hebt genoten, dient u eerst de MBK/propedeuse te volgen (het eerste jaar van de mesologie opleiding).

Collegegeld eerste jaar:

€ 3.631,00

De opleiding werkt met syllabi die door de docenten worden geschreven. De syllabi staan integraal op onze website en zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten. U kunt de syllabi zelf downloaden en uitprinten.

Bij het collegegeld zijn niet inbegrepen:

 • herexamengeld,
 • kosten van literatuur,
 • apparatuur en
 • kosten kliniek in het 4e jaar.

Aanschaf van materiaal geschiedt in overleg met de Academie. Door diverse leveranciers worden testmaterialen (nodig voor fase 3 – 3e en 4e jaar) en literatuur met korting of gratis beschikbaar gesteld.

Het collegegeld wordt jaarlijks verhoogd met een vooraf vastgesteld indexeringspercentage voor de gehele nominale studieduur en afgerond op hele euro’s. Dit percentage is 1,1% voor het studiejaar 2021/2022

Gespreide betaling Academiejaar 2021/ 2022 (fase 2):

een termijn € 3.550,00
twee termijnen € 1.810,00
vier termijnen € 923,00

De kosten voor apparatuur, vanaf opleidingsfase 3, bedragen eenmalig ca. € 1666,30,- inclusief BTW en verzendkosten.
De jaarlijkse literatuurkosten zijn ongeveer € 300,- per collegejaar.

 • Examengeld opleidingsfase 2 en 3: collegegeld is inclusief examengeld zittijd 1
 • Herexamengeld:
  • per zittijd starttarief € 75,- voor 1 vak
  • elk extra vak € 15,- bovenop het starttarief van € 75,-
 • De kosten van  het casuïstiek-examen en thesisverdediging, komen nog bovenop het collegegeld van het laatste studiejaar en worden georganiseerd door de NVVM (beroepsvereniging) het het RM (Register).

Belasting:

Binnen de inkomstenbelasting bestaan aftrekmogelijkheden voor het volgen van een studie/opleiding die erop is gericht om arbeid en/of inkomen mee te verwerven. Welke kosten vallen onder het begrip scholingskosten?

 • Kosten voor cursusgelden en studiemateriaal (boeken, pennen.
 • Afschrijving duurzame zaken (computer). Het behoort uitsluitend tot de studiekosten als het gebruikt wordt voor de studie. Hou rekening met restwaarde.
 • Bezoeken aan congressen, studiereizen, nascholing, reis-en verblijfskosten en kosten voor eten en drinken gelden niet als scholingskosten.

Wat houdt dit concreet in?

 • De eerste Euro 500 mag niet worden afgetrokken, de overige kosten wel, met een maximum van Euro 15.000 per jaar.
 • De opleidingskosten kunnen hierdoor 27% of meer goedkoper uitvallen dan de werkelijke studiekosten. Men dient de kosten bij te houden en te zorgen dat de bewijzen zwart op wit staan. De facturen van onze opleiding zijn voldoende bewijs.

Rekenvoorbeeld: 35% inkomstenbelastingtarief

collegegeld 2021-2022 € 3.550,-
Lesmateriaal (vanaf) € 500,-
Totale kosten € 4.312,-
Niet aftrekbaar € 500,- € 3.550,-
35% van € 3.550,- € 1.242,50
Werkelijke kosten € 2.307,50

Studiefinanciering

De Academie voor Mesologie is momenteel in gesprek met de VvAA en een Nederlandse bank om de studiekosten geheel of gedeeltelijk in een financiering onder te brengen. Concreet betekent dit dat je de studiekosten bij de bank kunt lenen en in termijnen terug kunt betalen uit je praktijkinkomsten na je studie. Op dit moment is hier nog niks over bekend.

 

Inschrijving

Inschrijving bij de Academie gebeurt door aanmelding via onze Elektronische Leer Omgeving (ELO) Campus 11:

 • via de studenten  login (rechts bovenin in de zwarte balk) op de homepage komt u bij Campus 11 terecht en kunt u zich inschrijven.
 • Kies ‘maak een student/alumnus account aan’
 • Kies beroepsopleiding.

Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding in Campus 11. U ontvangt een schriftelijke bevestiging, die uw inschrijving definitief maakt. Binnen een maand ontvangt u in Campus 11 een factuur voor het inschrijfgeld. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt: € 101,00 per inschrijving voor de deeltijdopleiding Amsterdam.

Lees meer over de Algemene voorwaarden inschrijving

Lees meer over het Privacy Statement van de opleiding

Inloggen

Wachtwoord vergeten?