De Academie voor Mesologie is in zijn huidige vorm gestart in september 1991, als vierjarige beroepsopleiding met een voorbereidende propedeuse. Bij de oprichting werd de naam Stichting Academie voor Integrale Geneeswijzen geïntroduceerd, waarna de naam al snel veranderde in Integrale Geneeskunde.

In 1984 startte Hr. G.S. Blokker met een cursus progressieve geneeskunde. Deze cursus duurde anderhalf jaar met lessen op de zaterdag om de veertien dagen. In de totale 30 lesdagen van de opleiding werd de electro-acupunctuur volgens Voll gedoceerd, gekoppeld aan de beginselen van acupunctuur, homeopathie en vitaminen/ mineralen. De cursus was opgezet volgens een model van de Heilpraktikeropleidingen in Duitsland. Op zijn buurt was Dr. Voll gestart in 1950 met zijn electro-acupunctuur.

In 1996 is besloten de naam te veranderen in Mesologie. Deze term werd gedeponeerd en beschermd, vandaar de ® achter de naam. Mesologie® is een beschermd beroep, waartoe zij haar naam en reglementen heeft gedeponeerd. Dit is een uitvloeisel van de wet BIG, die de titel en tuchtspraak voor art 3 en art 34 beroepen reguleert.

De zogenaamde vrije beroepen zijn gehouden hun eigen reglementen betreffende klacht, tucht, profiel en titel te reguleren. De titelbescherming van Mesologie vormt een kwaliteitswaarborg voor patiënt en therapeut. Haar organisatie en reglementen zijn als hoogste gewaardeerd, o.a. door de consumentenbond in haar onderzoeken naar de kwaliteit van beroepsorganisaties in de alternatieve zorg.

Geschiedenis Mesologie

In 1989 ging Rob Muts van start met het zoeken naar de gemeenschappelijke deler van geneeswijzen. Door zijn studie in Osteopathie, EAV (Electro-Acupunctuur nach Voll), Homeopathie en TCM (Traditional Chinese Medicine), ontstond de missie: het ánders kijken naar ziekte en gezondheid. Wanneer een patiënt met bijvoorbeeld rugklachten geholpen kan worden door een manipulatie, maar ook het zetten van een paar naalden of door kruiden, dan moet er een gemeenschappelijk aangrijpingspunt zijn. ‘Hij die geneest heeft gelijk’, zei Hippocrates ooit. Na verdere studie in de orthomoleculaire geneeskunde, Ayurveda, embryologie en evolutieleer is de Mesologie ontstaan.

Het basisprincipe is tweeledig:

  1. Een mens in zijn persoonlijke balans kan ziekte gemakkelijk overwinnen.
  2. Symptomen moeten in een breed persoonlijk kader geplaatst worden.

Over het eerste: ieder mens is verschillend (DNA, vingerafdruk, karakter, emoties), je eigen constitutie is je balans. Mesologie is een studie om dit unieke van de mens te ontdekken, vast te stellen en de mens terug in balans te brengen. Hierbij speelt voeding een belangrijke rol.

Het tweede principe betekent dat je eerst naar de fenomenen moet kijken die hier en nu plaats vinden. Daarbij spelen alle fenomenen van het leven een rol, lichamelijk, psychisch, geestelijk. Langer bestaande symptomen zijn uitdrukking van onderliggende stoornissen.

Speerpunten van de Mesologie zijn:

  • Integratie van Oosterse en Westerse geneeskunde, van emperie en wetenschap.
  • Eerst alles onderzoeken om tot een overstijgende diagnose te komen.
  • Eigen kliniek waar de mesologie in de praktijk gebracht wordt en wat de belangrijkste leeromgeving vormt om het geleerde praktisch om te zetten.
  • De natuurlijke geneeskracht (vis mediatrix naturae) werkt wanneer de mens in zijn persoonlijke balans leeft.
  • Somatopsychisch is net zo belangrijk als psychosomatisch.

Academie

De naam academie gaat terug op Plato’s school van de filosofie, gebaseerd op de ongeveer 385 v.Chr bestaande Akademia, een heiligdom van Athena, de godin van de wijsheid en vaardigheden. De Akademia bevatte een heilig woud van olijfbomen gewijd aan Athena en gekoppeld aan de Atheense held, Akademos.

Het benoemen van de opleiding als Academie en niet als College (vergelijk hoorcollege) of hogeschool, heeft dus een historische achtergrond. De Akademia, door Plato gesticht, was een plaats voor vraaggesprekken, discussie en persoonlijke vorming. Scholen en colleges bieden veel meer een blauwdruk, waar de student aan dient te voldoen. Binnen de de Mesologie, is in 1991 bewust gekozen voor de naam Academie voor Mesologie, als kenniscentrum, met de nadruk op persoonlijke vorming.