De colleges worden gegeven in 7 lesweekeinden van ieder 4 dagen (donderdag tot en met zondag) van september tot en met juni.  De lesdagen starten om 09.00 uur, eindigen om 17.40 uur. Een lesdag is verdeeld in vier lesblokken.
Bij te weinig medische voorkennis kan eerst de opleiding medische basiskennis (propedeuse; 1 jaar) gevolgd worden. In dat geval duurt de gehele opleiding 4 jaar.

Lesjaar 2022-2023

DATA LESJAAR: 2022-2023
seminarie 1 8-11 september 2022
seminarie 2 13-16 oktober 2022
seminarie 3 24-27 november 2022
seminarie 4 19-22 januari 2023
seminarie 5 16-19 maart 2023
seminarie 6 11-14 mei 2023
seminarie 7 15-18 juni 2023

Data extra Kliniek dagen Mesologie (co-therapie) 2022-2023

Seminarie 2B zat-zon 5-6 november 2022
Seminarie 3B zat-zon 10-11 december 2022
Seminarie 4B zat-zon 11-12 februari 2023
Seminarie 5B zat-zon 15-16 april 2023
Seminarie 6B zat-zon 3-4 juni 2023
Seminarie 7B zat-zon 08-09 juli 2023

Lesjaar 2023-2024

DATA LESJAAR: 2023-2024
seminarie 1 14-17 september 2023
seminarie 2 26-29 oktober 2023
seminarie 3 23-26 november 2023
seminarie 4 18-21 januari 2024
seminarie 5 29 feb.-3 maart 2024
seminarie 6 11-14 april 2024
seminarie 7 13-16  juni 2024

 

Data extra Kliniek dagen Mesologie (co-therapie) 2023-2024

Seminarie 1B zat-zon 7-8 oktober 2023
Seminarie 2B zat-zon   11-12 november 2023
Seminarie 3B zat-zon   6-7 januari 2023
Seminarie 4B zat-zon  10-11 februari 2024
Seminarie 5B zat-zon  23-24 maart 2024
Seminarie 6B zat-zon  11-12 mei 2024
Seminarie 7B zat-zon  29-30 juni 2024

LET OP: DATA VAN DE PROPEDEUSE WIJKEN AF VAN MESOLOGIE. KLIK HIER VOOR DE LESDATA PROPEDEUSE.

Het aantal uren dat per week aan voorbereiding en studie besteed moet worden, is afhankelijk van studieroutine, vooropleiding en studietempo.
Gemiddeld mag met zo’n 15 uur zelfstudie per week rekening gehouden worden, met daarnaast oefening van de praktische vaardigheden.