De colleges worden gegeven in 7 lesweekeinden van ieder 4 dagen (donderdag tot en met zondag) van september tot en met juni.  De lesdagen starten om 09.00 uur, eindigen om 17.40 uur. Een lesdag is verdeeld in vier lesblokken.
Bij te weinig medische voorkennis kan eerst de opleiding medische basiskennis (propedeuse; 1 jaar) gevolgd worden. In dat geval duurt de gehele opleiding 4 jaar.

Lesjaar 2023-2024

DATA LESJAAR: 2023-2024
seminarie 1 14-17 september 2023
seminarie 2 26-29 oktober 2023
seminarie 3 23-26 november 2023
seminarie 4 18-21 januari 2024
seminarie 5 29 feb.-3 maart 2024
seminarie 6 11-14 april 2024
seminarie 7 13-16 juni 2024

Data extra Kliniek dagen Mesologie (co-therapie) 2023-2024

Seminarie 1B zat-zon 7-8 oktober 2023
Seminarie 2B zat-zon 11-12 november 2023
Seminarie 3B zat-zon 6-7 januari 2024
Seminarie 4B zat-zon 10-11 februari 2024
Seminarie 5B zat-zon 23-24 maart 2024
Seminarie 6B vrij-zat-zon 10-11-12 mei 2024
Seminarie 7B vrij-zat-zon 28-29-30 juni 2024

Lesjaar 2024-2025

DATA LESJAAR: 2024-2025
seminarie 1 12-15 september 2024
seminarie 2 24-27 oktober 2024
seminarie 3 28 nov.- 1 dec. 2024
seminarie 4 23-26 januari 2025
seminarie 5 13-16 maart 2025
seminarie 6 10-13 april 2025
seminarie 7 12-15  juni 2025

 

Data extra Kliniek dagen Mesologie (co-therapie) 2024-2025

Seminarie 1B zat-zon 5-6 oktober 2024
Seminarie 2B zat-zon   15-16 november 2024
Seminarie 3B zat-zon   4-5 januari 2025
Seminarie 4B zat-zon  15-16 februari 2025
Seminarie 5B zat-zon  29-30 maart 2025
Seminarie 6B zat-zon 24-25 mei 2025
Seminarie 7B zat-zon  5-6 juli 2025

LET OP: DATA VAN DE PROPEDEUSE WIJKEN AF VAN MESOLOGIE. KLIK HIER VOOR DE LESDATA PROPEDEUSE.

Het aantal uren dat per week aan voorbereiding en studie besteed moet worden, is afhankelijk van studieroutine, vooropleiding en studietempo.
Gemiddeld mag met zo’n 15 uur zelfstudie per week rekening gehouden worden, met daarnaast oefening van de praktische vaardigheden.