Fytotherapie

Kennis van de biochemische werking van fytotherapeutische medicatie. Kennis van het werkingsgebied, de genezende eigenschappen en de organotrope werking van de verschillende kruiden. Kennis van de interacties van fytotherapeutische geneesmiddelen onderling, met andere natuurlijke medicatie en met regulier allopathische medicatie.

Kennis van de contra-indicaties, van de bijwerkingen en eventueel schadelijke gevolgen van het gebruik van fytotherapeutische geneesmiddelen.

Orthomoleculaire geneeskunde

Kennis van de leer van vitaminen, mineralen, enzymen, spoorelementen in hun werkingsgebied, genezende eigenschappen en specifieke organotrope werking. Tevens krijgt men reeds een indruk van de voedingsstatus van de patiënt. De kennis van de orthomoleculaire geneeskunde wordt in de diagnostiek ook gebruikt om de biochemische reacties te integreren in het concept Mesologie. Kennis van de reguliere (RDA; Recommended Daily Allowance) en orthomoleculaire doseringen. Kennis van de deficiëntie- en excessymptomen, de toxische doseringen, de contra-indicaties en de bijwerkingen en eventueel schadelijke gevolgen van het gebruik van orthomoleculaire geneesmiddelen.

Homeopathie

De fysische (klinische) homeopathie is binnen de Mesologie gericht op de fysiologische en biochemische aspecten van het enkelvoudige homeopathische geneesmiddel. Deze aspecten worden tevens bij de diagnostische interpretatie gebruikt.

Kennis van de fysische werking van enkelvoudig homeopathische geneesmiddelen. Zulks in de zin van organotrope werking, biochemische reacties, effecten op de neurocriene, endocriene, paracriene en autocriene informatie-overdracht. De invloed op de psyche en de mentaliteit, invloed op de individuele mens als ondeelbare uniciteit van meerdere aspecten van bestaan. Kennis van de interacties van homeopathische geneesmiddelen onderling, met andere natuurlijke medicatie en met regulier allopathische medicatie.

Kennis van de contra-indicaties, de bijwerkingen en eventueel schadelijke gevolgen van het gebruik van klinisch gerichte homeopathische geneesmiddelen.

Voedingsleer

Kennis van de basisbouwstoffen, de macro-nutriënten (proteïnen, koolhydraten en vetten) en de micro-nutriënten (vitaminen, mineralen, water en spoorelemeneten).
Kennis van de absorptie en de eigenschappen van de basisbouwstoffen en de brandstoffen. Kennis van de toepassing van voedingsadviezen in relatie tot het herstel van de gezondheid. De voedingsadviezen zijn te allen tijde gericht op de individuele toepassing bij de patiënt.

Psychologie

Kennis van de karakterstructuren, lichaamstaal, analyse van psychische, emotionele en sociale factoren en psychosomatische uitingen bieden de mogelijkheid de klachten op hun waarde in te schatten. Hierbij speelt de kennis over het eigen psychisch functioneren van de mesoloog eveneens een belangrijke rol. De psychologische kennis is van belang bij het inschatten van de zin van de symptomen bij de individuele patiënt.
Kennis van de psychologie en het psychosomatisch functioneren beperkt zich tot de interpretatie en het geven van adviezen omtrent de leefwijze van de patiënt; het toepassen van vormen van psychotherapie behoort niet tot het werkterrein van de mesoloog.

Gerichte verwijzing

Vele aandoeningen kan de mesoloog zelfstandig onderzoeken en behandelen. Wanneer hij zowel in diagnostiek als in therapie op de grenzen van zijn beroep stuit, zal de mesoloog verwijzen naar daartoe aangewezen specialisten.
Bij verwijzing naar reguliere specialisten zal de mesoloog in eerste instantie de patiënt terugverwijzen naar de huisarts. De mesoloog zal hiertoe een uitgebreide rapportage met de patiënt mee sturen, waarin de onderzoeksresultaten, de interpretatie en de aanbevelingen vermeld staan.
Bij verwijzing naar het alternatieve veld zal de mesoloog slechts verwijzen naar díe alternatieve beroepsbeoefenaren die geschoold zijn op HBO-niveau en die in concept en uitoefening van het beroep verwant zijn aan het concept van de Mesologie.

Terug naar inhoud van de opleiding.