De mesoloog kan op het gebied van diagnostiek en therapie in de natuurgeneeskunde volledig zelfstandig handelen. Wanneer de opleiding is voltooid kan men zich vrij vestigen met een particuliere praktijk in natuurgeneeskunde.

Patiënten kunnen een mesoloog consulteren zonder verwijzing van een arts of specialist. De kracht van de Mesologie is vooral gelegen in het feit dat verschillende wegen naar een diagnose vertaalbaar zijn en daardoor transparant gemaakt kunnen worden.

Mesologie geniet een grote maatschappelijke erkenning. Zij vormt een solide basis waar een groeiende vraag naar is. Sinds 1990 volgen studenten de opleiding tot mesoloog. Afgestudeerden realiseren in meestal één jaar een goed lopende zelfstandige praktijk. Door haar unieke wijze van diagnosticeren doen vele patiënten een beroep op de mesoloog. Door de (wetenschappelijke) controleerbaarheid van de diagnose, door de meting van de effecten van de therapie en door de nauwe samenwerking met het reguliere circuit is de belangstelling snel groeiende. De praktijk wijst momenteel uit dat er een grote behoefte aan mesologen bestaat.

Een juiste keuze is een juiste investering in je toekomst! Momenteel zijn circa 150 mesologen werkzaam in Nederland (1 op de 100.000 Nederlanders). Er is zeker ruimte voor 3.000 mesologen! Met de juiste keuze (verzekeringsvergoeding) en de juiste inzet (prachtig beroep) is een zekere toekomst in de Mesologie te garanderen.

Mesologie neemt een centrale plaats in binnen de alternatieve geneeswijzen en de natuurgeneeskunde in het bijzonder. Liever spreken wij van complementaire geneeskunde, omdat Mesologie aanvullend is aan de reguliere geneeskunde en graag wil samenwerken.

Vergoeding verzekeringen

Mesologie heeft een eigen beroepsvereniging de VBAG en een register (RM). Hier worden de reglementen voor en de belangen van de mesologen geregeld. Een groeiend aantal verzekeringsmaatschappijen vergoedt de consulten van de mesologen.

Na het met succes afleggen van de onderdelen 1 t/m 4 van het examen (zie Toelatingsvoorwaarden) kunt u zich voorlopig laten registreren. Deze voorlopige registratie is twee jaar geldig. Binnen deze termijn dient het onderdeel 5 diplomering afgerond te worden.

Registratie is gekoppeld aan de vergoeding van de consulten Mesologie, mits de patiënt hiertoe een dekkend aanvullend verzekeringspakket heeft afgesloten. De verzekeringsmaatschappijen hanteren de registratie van het RM. Het register stelt kwaliteitseisen aan de diplomering, praktijkvoering, bij- en nascholing, etc.

Lees verder …… lijst verzekeringsmaatschappijen (vergoedingen)