De Zeven Dhatus – klinisch bezien

Een uniek programma gericht op de klinische praktijk

In dit unieke programma van zeven blokken van drie dagen wordt telkens per blok één van de zeven dhatus op een complete wijze behandeld. Van anatomie en fysiologie in relatie tot de embryologie, tot en met klachten en ziektebeelden die voortkomen uit een verstoring van iedere dhatu. Je krijgt inzicht in de mogelijke oorzaken (hetu) en leert daarbij richtingen voor behandeling (chikitsa), voornamelijk op basis van kruidenremedies en voeding.

Ayurveda en (moderne) embryologie

Moderne embryologie sluit op veel vlakken aan bij de ayurvedische klassieke teksten die op zeer gedetailleerde wijze het ontstaan van de embryo omschrijven. In dit programma richten we ons op de klinische en praktische waarde van dit speciale vakgebied embryologie, toegelicht en uitgewerkt vanuit zowel een ayurvedisch als een mesologisch perspectief.

Relevantie

Een goede balans van de drie bio-energieën vata, pitta en kapha leidt tot de opbouw van gezonde weefsels (dhatus). Om ayurvedische remedies – zoals kruidenpreparaten en voeding – goed en efficiënt te kunnen aanwenden bij gezondheidsklachten, is het van grote toegevoegde waarde om diep in te gaan op de ayurvedische opvattingen over anatomie en fysiologie. De westerse fytotherapie in combinatie met de ayurvedische dravyaguna biedt vervolgens nog meer mogelijkheden voor de juiste klinische keuzes binnen jouw praktijk.

Lees verder…

Nascholingsdagen Mesologie:

Tenminste drie dagen per jaar worden nascholingsdagen over Mesologie verzorgt door het Register, de Vereniging en de Academie. Nascholing is verplicht vanuit de registratie. Informatie wordt toegezonden per email.

Voor verdere vragen over de nascholing kan men zich wenden tot het secretariaat: info@mesologen.nl
Nederlands register voor Mesologie (NRM): Accreditatie.