De Raad draagt de naam: het Register voor Mesologie® (RM).
Het Register vormt de bescherming van de mesoloog en daarmee de kwaliteitswaarborg voor de patiënt. Woord en beeld van de Mesologie zijn gedeponeerd en al haar reglementen zijn beschermd. Zodoende bestaat er een titelbescherming van de mesoloog en is iedere mesoloog gehouden aan de reglementen van het beroep. De kwaliteit van de Mesologie is hiermee gewaarborgd in een continu controlerend systeem van Trias Politica.

Doelstelling Register voor Mesologie®

Het RM heeft tot taak de afgestudeerde Mesologen te registeren en de kwaliteit van het register te controleren en te bewaken. De (tijdgebonden) titel Mesoloog en de titel Mesoloog D.M. is gekoppeld aan het register. Het woord- en beeldmerk Mesologie, evenals de titel Mesoloog en Mesoloog D.M. of afgeleiden hiervan zijn eigendom van het College voor Mesologie.
De geregistreerde Mesoloog is gehouden aan de reglementen van het beroepsprofiel, de beroepscode en de kwaliteitseisen.
De geregistreerde Mesoloog valt onder het toezicht van de onder het RM opererende klachtencommissie en tuchtraad.
Bij- en nascholingsactiviteiten zijn aan de inschrijving in het register gekoppeld. Het Register wordt gevormd door een bestuur en kan zich doen bijstaan door werkgroepen. Zij kent haar eigen statuten. Er zijn geen leden.

zie verder: www.mesologen.nl