Anatomie is een must voor iedere Mesoloog, zowel tijdens de opleiding, maar zeker ook daarna. Het driedemensionele inzicht in de anatomie kan je alleen maar leren in de snijzaal, en natuurlijk is ervaring de allerbeste leermethode. Tijdens de practica aan de snijzaal in Heidelberg kan je zelf aan de slag, onder leiding van ervaren docent-osteopaten (D.O.).

Actuele Data: www.morphologie.org

Wij hebben op basis van onze jarenlange ervaringen een studieprogramma samengesteld, die uit de volgende, op zichzelf staande modulen bestaat:

In samenwerking met de Rurecht-Karls-Universiteit van Heidelberg – Leerstoel Anatomie en Celbiologie II (http://www.uni-heidelberg.de/index.html).

MODULE 4: MESOLOGIE

DAG 1 09:00-18:00 uur

  • Inleiding
  • Orientatie anatomie inwendige organen
  • Relationele anatomie

DAG 2 09:00-16:00 uur

  • Relationele anatomie en vergelijkende anatomie aan verschillende preparaten
  • Relatie inwendige organen naar het bewegingsapaaraat.

De cursus houdt 18 onderwijseenheden van 45 minuten in (4 OE theorie en 14 OE praktijk).

Over de cursus

In de Inleiding ontvangt de cursusdeelnemer een overzicht van de geschiedenis van de anatomie en de nomenclatuur. De theorie dient als voorbereiding op de zelfstandige studie aan het demo-preparaat. Tevens vormt het ook een aanvulling op de aan het demo-preparaat geleerde kennis. Het doel is om binnen de 2 cursusdagen de anatomie van het gehele modulepreparaat te bestuderen en deze kennis praktisch gericht om te zetten. De studie beperkt zich niet tot de inwendige organen, maar wordt uitgebreid tot in de schedel, wervelkolom en extremiteiten. Deze module kan als zelfstandig thema gebruikt worden, maar kan tevens als voorbereiding op alle andere modulen dienen.

Verdere informatie en inschrijving: http://www.morphologie.org