Zo zit het met het STAP-budget!

Zo zit het met het STAP-budget!

Wat is STAP?

Tot 1 januari 2022 waren scholingskosten aftrekbaar bij de aangifte voor inkomstenbelasting. Nu is er met STAP opnieuw een mogelijkheid om scholingssubsidie te ontvangen.

Het STAP-budget van 200 miljoen wordt in tranches beschikbaar gesteld. Het budget komt 2-maandelijks in delen ter beschikking, dus het is mogelijk om ook in de maanden na 1 maart aanspraak te doen op de subsidie.

Via STAP kunnen volwassenen, met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks € 1.000 subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. 

Mensen die hulp kunnen gebruiken bij het aanvragen van STAP kunnen telefonisch contact opnemen met professionele ondersteuners of langsgaan bij fysieke locaties (in UWV-kantoren, bibliotheken en/of regionale leerwerkloketten).

Wie heeft er recht op een STAP-budget?

Je hebt recht op STAP-budget voor een opleiding als:

 • je ouder bent dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt (of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant).
 • jij of je partner de Nederlandse nationaliteit heeft of een andere nationaliteit van een land binnen de Europese Unie.
 • je volksverzekerd bent (dit ben je als je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad).
 • je dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is.
 • je voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het STAP-scholingsregister).

Hoe werkt het aanvragen van een STAP-budget?

 1. In het algemeen geldt dat een STAP-opleiding dient te starten minimaal 4 weken na je aanvraag. Dit om zekerheid te kunnen bieden dat STAP-budget kan zijn toegekend door UWV voordat de scholing start.
 2. En verder geldt dat een STAP-opleiding start uiterlijk 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak.Concreet betekent dit bij een aanvraag in het aanvraagtijdvak van:
  • 1 maart t/m april, dat je opleiding uiterlijk in juli dient te starten.
  • 1 mei t/m juni, dat je opleiding uiterlijk in september dient te starten.
  • 1 juli t/m augustus, dat je opleiding uiterlijk in november dient te starten.
  • 1 september t/m oktober, dat je opleiding uiterlijk in januari dient te starten.
  • 1 november t/m december, dat je opleiding uiterlijk in maart dient te starten.
  • 1 januari t/m februari, dat je opleiding uiterlijk in mei dient te starten.

Voor welke opleidingen kan je STAP-budget aanvragen op 1 maart 2022?

Op 1 maart 2022 kan je STAP-budget aanvragen voor een opleiding die na 4 weken start, dus dat is na 29 maart 2022.

Verder dient de opleiding te starten binnen 3 maanden na het aanvraagtijdvak. Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 1 maart tot en met 30 april. De drie maanden erna zijn: mei, juni en juli. Dus de in de het eerste aanvraagtijdvak aangevraagde opleiding dient uiterlijk in juli te starten.

Tip:

Doe je aanvraag zo snel mogelijk nadat het aanvraagtijdvak is opengesteld, want als het budget voor dat tijdvak benut is, dan kun je geen aanvraag meer doen in dat aanvraagtijdvak. Op=Op.

Onze opleidingen en het STAP-budget

We zijn in procedure om onze opleidingen Academie voor Mesologie, College Sutherland voor Osteopathie en Medische Basis Kennis geregistreerd te krijgen in het STAP-register. Het beheer en onderhoud van het STAP-scholingsregister is ondergebracht bij DUO in Groningen.

De invoering van de STAP regeling is dermate complex dat dit gefaseerd wordt ingevoerd. Bovendien blijkt dat DUO niet in staat is om voor 1 maart a.s. de IT-infrastructuur gereed te hebben waarmee wij als opleider onze opleidingen kunnen aanmelden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je kijken op www.stap-budget.nl of je kunt bellen met het UWV op telefoonnummer 088-8982202 (maandag t/m vrijdag van 8:00-17:00 uur)