Hart onder de riem

Hart onder de riem

Overal om ons heen horen we over het gevaar van hart en vaatziekten. De meeste ‘patiënten’ overlijden aan hart- en vaatziekten. En dus….. Toch zijn zowel het hart als de bloedvaten orgaansystemen die niet zo snel de fout in gaan. Opvallend is bijvoorbeeld dat er bij het hart nooit kanker wordt geconstateerd. Kennelijk zijn er vele vitale systemen die het hart behouden voor ernstige ziekten. Volgens de Chinese Geneeswijzen is het hart ook het laatste orgaansysteem dat wordt aangetast. Zij richten zich daarom liever op de preventie, zonder een doodsoorzaak te kunnen voorkomen natuurlijk.

In de preventie zal er meer gekeken moeten worden naar de omstandigheden van de vóór het hart geschakelde organen, zoals de lever, de nieren, de longen en de darmen. Voorkómen dat de laboratoriumwaarden pathologisch worden is nog altijd beter dan het gebruik van medicijnen als het eenmaal te laat is. Boven de leeftijd van dertig jaar is een goede check-up al zeer gewenst
.
Een voorbeeld uit de praktijk. Op consult komt een 33 jarige man, gestrest door zijn baan als marketingmanager. Zijn klachten bestaan uit beklemming op de borst, kortademigheid, hartkloppingen en vooral ook dat het hem niet meer lukt om te bereiken wat hij in zijn hoofd heeft. Voorheen liep alles van een leien dakje, ‘het gevoel de hele wereld aan te kunnen’. Vanwege het niet-pluis-gevoel bij het onderzoek heb ik hem doorgestuurd naar de cardioloog. Daar bleek dat deze man reeds drie hartinfarctjes achter de rug had, zonder het ‘echt’ te merken. De gebruikelijke therapie van de cardiologie heeft hij afgewezen en kwam weer terug op consult. Zijn lever en nieren werden met kruiden behandeld, zijn borstkas is manueel behandeld om het hart meer vrijheid te geven zijn belangrijke functie uit te kunnen oefenen, daarnaast is hij psychologisch begeleidt op de vraag ‘ wat is de zin van je leven?’ Na een zestal maanden waren zijn klachten verdwenen, had hij een nieuwe baan en is zijn ECG (elektrocardiogram) om te zoenen. Belangrijker nog is dat hij weer denkt wat hij voelt en omgekeerd. Hij komt nu halfjaarlijks terug voor een check-up.

Bij zowel de preventie als de behandeling van hart- en vaatziekten zijn mijns inziens de omstandigheden waarop het hart zijn functie uit kan oefenen belangrijker dan het orgaan zelf. Hierdoor krijgt men het hart op de juiste plaats en kan met hart en ziel leven, wat veel belangrijker is dan het leven met de huidig wijd verbreide angst die om het hart slaat.