Marktonderzoek

Marktonderzoek

Uit een NIPO-marktonderzoek uit 1998 blijkt dat 75% van de Nederlandse ondervraagden de betiteling “kwakzalverij” voor alternatieve geneeswijzen te ver vond gaan. Wel vond de meerderheid van de Nederlanders in 1998 dat er meer controle moest komen op alternatieve geneeswijzen en dat deze op dezelfde manier getest moesten worden als de reguliere geneeswijzen. Uit een onderzoek in 2001 blijkt dat op de hoofdvraag Heeft u in de afgelopen 2 jaar wel eens een alternatieve genezer bezocht? 9% positief antwoordde. In mei 2010 doet het Parool in zijn extra bijlage over zorg een onderzoek naar het gebruik van alternatieve geneeswijzen en komt op een gemiddeld percentage van 22%. Een forse stijging dus.

Rob Muts, directeur van beide opleidingen: ‘we zien een trend dat meer gebruik gemaakt wordt van alternatieve geneeswijzen. De markt is groeiende. In de landen om ons heen is het percentage van patiënten dat een andere vorm van geneeskunde bezoekt nog veel groter (Frankrijk 50% en Duitsland zelfs 60%). We zien de laatste jaren ook meer schoolverlaters voor een beroepsopleiding in de alternatieve geneeswijzen kiezen. Liever spreken wij echter van complementaire geneeskunde, die naast de reguliere geneeskunde de gezondheidszorg compleet maken.’

Kenmerk van beide opleidingen is het ‘anders kijken’ naar ziekte en klachten. Muts: ‘de reguliere geneeskunde zoekt eerst naar de meest waarschijnlijke diagnose en probeert deze aan te tonen. Deze methode werkt prima bij acute en levensbedreigende aandoeningen. Bij chronische klachten moeten we anders kijken, door zowel de hele mens te onderzoeken en meer aspecten erbij te betrekken, zoals wat voor type ben je, de emoties en de voeding. Dat vraagt een andere manier van onderzoek en een andere therapie. Er bestaat een natuurlijke geneeskracht die de ziekte kan overwinnen, mits je er op tijd bij bent en de geneeskracht zijn werk kan doen. Anders kijken is kijken naar de omstandigheden hoe en waarom een ziekte zich ontwikkelt.

Mesologie maakt voor iedereen een individueel plaatje over het functioneren. Iedere patiënt wordt totaal onderzocht en de vitale functies worden in kaart gebracht. Zo ontstaat een ‘kaart’ met daarop de goede en de foute functies en zo wordt gekeken naar hun bijdrage bij het ontstaan van klachten.
Het gaat in de Mesologie altijd om de individuele balans. Ieder mens is anders, ieder mens is uniek. De kunst is de balans te vinden en in je persoonlijke evenwicht te functioneren. Dat is de kracht die vrijwel iedere ziekte overwint, de kracht vanuit jezelf.