Medicatie-allergie

Medicatie-allergie

Patiënte, 49 jaar, met allergieën en energieverlies. Dit laatste uit zich in kortademigheid, vermoeidheid en depressie. Ze is meer en meer allergisch voor luchtjes, stoffen en voeding.

Bij onderzoek bleken vooral de lever en de nier een probleem, dit aangepakt hebbende verdwenen de meeste klachten, ook de depressiviteit. Dit is een circulus vituosis (duivelskring); de kortademigheid, allergieën en depressiviteit wordt doorgaans behandeld met ingrijpende medicijnen, logisch, want je wilt verder. In dit geval waren de lever en de nieren waarschijnlijk al vooraf oorzakelijk; de medicatie-belasting heeft het verder verslechterd. Jammer toch als er slechts op symptomen medicijnen worden voorgeschreven, zonder echt oorzaken te kennen.