Vitamine B12 en de cel

Vitamine B12 en de cel

Patiënte, 44 jaar, met vermoeidheid, concentratieproblemen en in een lage overlevingsmodus, met spierzwakte, hoofdpijnen, verminderde zintuigfunctie. Op basis van vegetarisme wordt reeds 2 jaar maandelijks Vit B12 gespoten. Ondanks vegetarisme moet het injecteren en aanpassen van voeding effect hebben, dat was niet het geval. Het helpt even, maar pte. valt weer terug. Bij onderzoek bleken de pancreasenzymen slecht geproduceerd te worden. Verder was de cellulaire cobalamine-verwerking verstoord. Ernstige of erfelijke aandoeningen zijn uitgesloten. Behandeling van de pancreas, het basisbioregulatiesysteem (cellulaire opname) en de voeding gaf in twee maanden blijvende verbetering en het injecteren is niet meer nodig.

Vitamine B12 is een essentiële voedingsstof en speelt een belangrijke rol bij onder cellulaire processen, bloedaanmaak en hersenfunctie. Een verlaagde vitamine B12-status kan een breed scala aan gezondheidsklachten veroorzaken. Helaas wordt een vitamine B12-gebrek in veel gevallen onopgemerkt: in 60-70% van de gevallen is deze asymptomatisch, aanwezige symptomen worden vaak niet herkend en de huidige ADH is vermoedelijk te laag om in de vitamine B12-behoefte te voorzien. Ongeveer 5-10% van de Nederlandse bevolking heeft een vitamine B12-tekort; bij ouderen kan dit percentage oplopen tot 20-30%.